PreviousNext
Page 198
Previous/Next Page
Adams, Memoirs of Arii TaimaiIndigenous Histories
----------
Table of Contents

Index to 1901 Edition


Index
Search

Contact us
Index to 1901 Edition (continued)

Haamanemane (of Raiatea) — 118 Marama Arii
Haapape — 7, 17, 40, 47, 50, 61, 65 78, 80, 89-91, 162 manihinihi (woman) — 17, 42,161-62
Haapiti — 28, 38, 162-63, 168, 174 Mareiti — 41
Haggerstein, Peter — 115-118, 120, 154Mariner, Mr. — 4 Maro — 12, 42, 46, 57, 75
Hama — 184 Maro tea — 7, 10, 14, 28, 74
Hamau — 172 Maro ura — 7-14, 18, 28, 45-6, 57, 74-77, 86-89, 109, 138
Hamilton, George — 104 Matafaahira — 168-170
Hapai — see Teu Haururu — 186-87 Mataiea — 6, 18, 19, 122
Hautana — 151 Matairea — 45
Hawkesworth — 47, 51, 53, 55-6, 63-66, 68-9Mataoa — 14,29,34,115,118,120
Hayward, Lieut. — 105 Mataoae — 29, 33-35
Henry, Rev. — 141 Matarufau — 1
Hitiaa — 7, 11, 17, 21, 29, 53, 57, 80-82, 99-101, 121, 144, 146-47, 162, 180, 184. Matavia — 2-4, 7, 47, 62, 68, 71, 79,86, 89-104, 109, 118, 123, 126-130,141-147, 150,156
Hituterai — 41Mateha — 149
Hiva — 8, 33, 37, 40, 153, 166 Matilda (Ship) — 115-16
Hototu — 12, 13Matte - ah — 145
Huaheine — 155, 177, 189,191,195 Matuara Mahau — 106
Hui — 9, 17, 60 Mauaihiti — 85
Huurimaavehi — 18-24 Mauaroa — 122
latoai — 8 Mehanuii i Farepua — 9
Iddeah (Tetuanui i Nuurua) — 45,101, 124, 129, 152 Melville, Herman — 5, 165
Inna Madua — 121 Metuaro — 106
Ino — 189 Moe (Queen of Raiatea) — 84
Johnson, Samuel — 134 Moearu — 187
King, Governor — 141 Moemoe — 189
Lind, Andrew — 115-118 Moerenhout — 4, 111-12, 136, 151,154,176,178
London Missionary Society — 136, 154 Moeterauri — 9
Louis Philippe — 178-180 Mollineux, M. — 64
Love, Rev. John — 140 Moorea (Fimeo) — 3-5, 28, 41, 81, 83,106-108, 149, 161-62, 165-168, 172-176, 191,194-95
Maatea — 172, 174Mooruu — 165
Mahaena — 80, 83, 89, 152-53, 180,185 Morrea — 5
Mahaiatea — 16, 42, 44-5, 148, 152 Moruu — 174
Maheanuu of Farepua — 9, 16, 121-22,146,162Motou Are — 115
Mahine — 5, 6, 94, 96, 102-03, 107, 172 Motuaria — 106, 107
Mai — 191 Motuuta — 194
Main, Mr. — 120 Moua (Mount) — 14, 60, 86, 162
Mairepehe — 152 Mouarahi — 35
Manea — 40,45-6, 148, 153 Moua Tearatapu — 34
Manne-Manne — 123, 127, 129-133 Mowree — 86
Manua — 184-85 Murihau — 60
Maraes  
(Temple) — 7, 10, 12, 14-17,20,42,57,68,71,114,175 
— Ahurai — 17 
— Amo — 16 
— Fararoi — 17, 90 
— Farepua — 14,15,18,29,41,121 
— Hitiaa — 17 
— Horora — 169-70 
— Mahaiatea — 34, 42, 46, 57, 70, 74, 109,120 
— Maraetaata — 16, 38, 74-5, 77,86, 88, 109, 118, 123 
— Mataoa — 16, 34, 36, 40, 115 
— Nuurua — 162, 164, 167 
— Nuntere — 17 
— Papara — 34, 117 
— Punaauia — 12 
— Raianaunau — 78-9, 81-2  
— Tahiti — 16, 17 
— Tapuanini — 17 
— Taputaputea — 86, 131 
— Taputuarai — 18 
— Tarahoi — 17, 109, 174 
— Tautira — 17 
— Tefano — 162-3, 166-7 
— Tenuu Faatauria — 163, 167 
— Teraiapiti — 16 
— Tooarai — 16, 74, 123  
Maraeura (of Tauraatua) — 60  
Marama (a man) — 38, 161, 168, 170-173  
Marama (a woman, of Haapiti) — 17, 28, 38, 162-169, 173-175, 177  


Previous Page Indigenous Histories Next Page


© Derived from the revised Paris edition of 1901 page 198, 2004
Published by South Seas, using the Web Academic Resource Publisher
To cite this page use: http://nla.gov.au/nla.cs-ss-jrnl-marua-198